-A +A

Naudodamiesi bet kokia šiame tinklalapyje pateikta informacija, sutinkate su šiomis nuostatomis:

Jokiu garantijų: visa informacija pateikta tinklalapyje yra pateikiama “kokia yra” ir be jokių garantijų. Nėra duodama bet kokios rūšies įvardintų ar numanomų garantijų, pavyzdžiui, numanomų garantijų susijusių su tinkamumu prekybai arba tinkamumu tam tikram tikslui, susijusių su informacija arba bet kokiu informacijos, esančios šiame tinklalapyje, panaudojimu. Taip pat Lietuvos Respublikos kultūros ministerija negali suteikti bet kokios rūšies garantijų dėl informacijos ar turinio, esančio šiame tinklapyje, tikslumo, išsamumo ar jo prieinamumo.

Atsakomybes apribojimas: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija neprisiima atsakomybės už atsitiktinai padarytą žalą ir už bet kokius nuostolius, patirtus dėl šioje svetainėje esančios  informacijos ar turinio netinkamo naudojimo. Taip pat Lietuvos Respublikos kultūros ministerija neprisiima jokios teisines atsakomybes už bet kokius nuostolius ar žalą, patirtą dėl tinklapyje esančios informacijos ir turinio naudojimo, netinkamo naudojimo, informacijos nebuvimo arba pasikliovimo svetainėje pateikta informacija ir turiniu.

Naudodami Jūs priimate riziką: Naudoklegaliai.lt skirtas tik informacijos tikslams ir bet koks asmuo, adaptuodamas ar kitaip netinkamai panaudodamas svetainės informaciją ar turinį, pats prisiima riziką už savo veiksmus. Naudodami šią svetainę privalote įvertinti, kad joje pateikta informacija, gali būti neišsami arba netiksli ir, kad Lietuvos Respublikos kultūros ministerija neprisiima teisines atsakomybes, tame tarpe finansines atsakomybes už bet kokią Jūsų patirtą žalą dėl šioje svetainėje pateikiamos informacijos tinkamo ar netinkamo naudojimo, ar laikino jos neprieinamumo.